Nästan vart femte barn har en förälder med depressiva symtom

Depression drabbar både nyblivna mammor och pappor. Birgitta Kerstis vid Uppsala universitet visar att depressiva symtom påverkar föräldrarnas anknytning till barnet och hur man kommer överens med sin partner. Dessutom ökar depression risken för att föräldrarna separerar innan barnet fyllt åtta år.

 I studierna skattar 15-18 procent av mammorna och 5-9 procent av papporna depressiva symtom under barnets första sex månader. Det innebär att nästan vart femte barn åtminstone har en förälder med depressiva symtom. Annan forskning visar att depressiva symtom hos föräldrar ökar risken för att små barns tidiga utveckling påverkas negativt. Detta är särskilt ogynnsamt eftersom all senare utveckling bygger på den tidiga utvecklingen.

Resultaten i avhandlingen visar samband mellan depressiva symtom och föräldrars oenighet i relationen. Föräldrar med depressiva symtom upplever mer oenighet än föräldrar utan depressiva symtom samt skattar sämre anknytning till barnet. Dessutom finns samband mellan depressiva symtom tre månader efter barnets födelse och risk för föräldraseparation under barnets första åtta år.

 

Just nu värderat 2.0 av 20 människor

  • Currently 2/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Postat av: Admin
Datum: 2015-02-06 kl.14:20
Taggar: barn, förelder, depressiva
Actions: E-mail | Kick it! | DZone it! | del.icio.us
Information: Kommentarer (0) | Post RSSRSS comment feed